ukupheFumula kweMeya

IMeya Ibuyekeza Iminyaka Emibili Isehhovisi

Ochunghechungeni lwenkulumongxoxo iMeya kayizifihli izingqinamba kepha khona lapho iyawukhomba

Ungene eminyakeni emibili eyedlule nokuyinto abantu abaqala bayihumusha ngezindlela ezahlukene. Kukhona ababethi bekumele kuthathwe umuntu obevele ezibandakanya nepolitiki hhayi “umuntu wangaphandle”. Nokho bekukhona abanye ababethi umuntu onjengoNjilo osebenza nomphakathi nonegama elingenawo ugcobho uyadingeka ukuzolungisa isimo.