Injabulo kunqoba abase-Ethiopia kuMandela Marathon

INDODA yase-Ethiopia nomkayo benze okungalindelekile, benqoba bobabili iMandela Marathon. Muhajr USraj unqobe kwabesilisa ngesikhathi esingama-2:26:18 ephula iekhodi likaThobani Chagwe langowezi-2014 ebelingama-2:27:12. Inkosikazi yakhe uSofi ya Chegen Shemsu wephula elika-Irvette van Zyl nalo langowezi-2014 ebelingama-2:47:15 ngesikhathi esingama-2:45:21 enqoba owabesifazane.

UShemsu ungene engenqeza eshiya uzakwabo ngamamnithi ayisi-9 uSelam Abere Alebachew oqede ngesikhathi esingama-2:54:25. Sekungokwesithathu kulandelana eqeda endaweni yasibili kanti wake wawunqoba lomjaho ngowezi-2015 nangowezi-2016.

OwaseNingizimu Afrika wokuqala oshaye intambo kube ngowesifazane uSanelisiwe Mbanjwa osale ngeminye imizuzu eyisi-9 konqobe umjaho engena ngesikhthi esingama-3:03:37, ehluleka ukwenza isikhathi abeznqumele sona esingaphansi kwamahora amathathu kulo mgudu onzima owehla wenyuka ongama42km.

Bekuwusuku oluncumisayo kuHaredin noShemsu lapho emunye ezuze izi-R100 000 ngokunqoba umjaho babuye bazizuzela izi-R50 000 ngokuphula amekhodi. Okusho ukuthi bashishinga nezi-R300 000 kula ma42km. Nokho, abawutholanga umjaho uwumthebeleko futhi bobabilibaphawulile ngonzima balo mzila. UHaredin uthe; “Namhlanje umncintiswano unzima ngempela, bekungcono eDubai naseParis. Kulo mncintiswano bekungelula. Umzila awulula neze. Imarathoni ngiyiqeda ngama-2:20 kodwa namhlanje ngigijime kanzima ngaqeda ngama-2:26. Isikhathi esidondayo lesi kumarathoni kodwa umzila unzima kudingeke ukuba ngisebenze kanzima ukuze nginqobe lo mjaho namhlanje.”

Unkosikazi wakhe obe nobunzima nokuxhumana nabezindaba ngenxa yolimi uphawule nje kuphela ngokuthi umzila ‘ubumagqumagquma kakhulu’. Umncintiswano wama-21 km uqale eHilton waze waphela esizindeni sokubanjwa nonqotshwe nguJoel Mmane ngesikhathi esiyi-1:06:07. Owesibili kube nguThabang Masiako ngesikhathi esiyi-1:06:20. Kwabesifazane uRutendo Nyahora waseZimbabwe unqobe ngesikhathi esiyi-1:17:14 elandelwa wuzakwabo waseZimbabwe u-Olivia Chitate ngesikhathi esiyi-1:17:38. Umjaho wamakhilomitha ali-10 unqotshwe nguPrecious Mashele ngemizuzu engama-30:31) kwathu uSibusiso Nzima waphuma isibili ngengama-30:35. Owabesifazane uphele kunqoba uJenna Challenor ngemizuzu engama-36:44 odlule kancane uMathakane Letsie owenze imizuzu engama-36:45.

Imiphumela: Kowama-42km
Abesilisa
1. uMuhajr Haredin 2.26.18
2. uWondwosen Ketema Mamo 2.27.44
3. uTeboho Noosi 2.27.47
Abesifazane
1. uSofi ya Shemsu 2.45.21
2. uSelam Abere Alebachew 2.54.25
3. uSanelisiwe Mbanjwa 3.03.37