OwaseNamibia udle ubhedu kuSPAR 10km

NGESONTO zili-18 kuNcwaba uMgungundlovu usingathe umlenze wesi-5 weSpar Women Grand Prix. Umjaho uqale ngelesi-8 ekuseni. UHelalia Johannes weNedbank International Athletics Club uphumelele okwesihlanu kulandelana iSpar Women’s 10km Challenge. Lapha ubahole phambili umjaho uqala waze wayophelela eThe Oval Park.

Emjahweni okade ungenelwe yizi4,500 zabagijimi, indlovukazi yalo nyaka yeSPAR Grand Prix, uHelalia Johannes udle umhlanganiso waphula irekhodi ngesikhathi esingamanithi angama-32:23. UJohannes ubexinwe ngumgijimi wase-Ethopia uTadu Nare (weNedbank) indlela yonke kwaze kwaba yisigamu somjaho behlukaniswe yisekhondi. UJohannes uqale ukuvula igebe emva kwamakhilomitha ayisi-7 lapho etshengise amandla amakhulu indawo isiyenyukela, abanye abagijimi wabagabisela ngezithende. Ngokwesihlanu kulandelana uNare uphinde waqeda endaweni aseqala ukwejwayeleka kuyo okungeyesibili ngesikhathi esihle sika-33:06. UNare, ekhuluma esithangamini sabezindaba uthe: “Isimo sezulu besisihle kodwa umzila ubunamagquma ngokwedlulele.” Ophume isithathu kube ngowakuleli okunguGlenrose Xaba owenze isikhathi sika:33.41. Maphakathi nomjaho uXaba ubengemuva kwabebezihola phambili behlukaniswe ngamasekhondi ali-17 nowaseNamibia. “Lesi yisikhathi esimnandi kimina. Kusukela ekuqaleni konyaka bengilokhu ngiphuma endaweni yokuqala. Ukusebenza kanzima, ukuzinikela nokuba namandla kube yikho okunginqobisile,” kusho uJohannes.

Ushampeni weCommonwealth Games Marathon uqophele iNamibia irekhodi elisha kuPort Elizabeth SPAR ngesikhathi esiyi: 31:50. Kamuva kuleyo nyanga waphinda okufanayo ephumelela kuCape Town SPAR ephula irekhodi lakhe ngemizuzwana emihlanu.

Ngenyanga uNhlangulana wephule irekhodi likaColleen de Reuck lika:31:18 langowezi-2000 ephumelela kuDurban City Marathon ngesikhathi sika: 30:58. Ephumelela okwesine kulandelana ukhombise amandla esabekayo ephumelela kuTshwane SPAR Challenge eqa umugqa ngesikhathi esingu:32:29.

Akudingayo uJohannes ukuqeda nabayi-15 abaphambili ukuze abe ngumnqobi weGrand Prix jikelele eGoli ziyisi-6 kuMfumfu. Lowo mjaho unesizumbulu sezi-R185, 000 uma sekuhlanganiswa yonke imijaho eyisithupha. Uma ebuzwa ukuthi ngabe uzoyigijima yini iSPAR Grand Prix yokugcina eGoli, uphendule wathi: “Ngizilungisela iWorld Marathon Championships okuyimijaho ezoba ngaphambi kwalona waseGoli, kuyoya ngokuthi ngizizwa kanjani?”

Imiphumela ngokulandelana
UHelalia Johannes (Nedbank) 32:24, uTadu Nare (Nedbank) 33:07, uGlenrose Xaba (Boxer) 33.41, uKesa Molotsane (Murray and Roberts) 33:56, uFortunate Chidzivo (Retail Africa Langa) 34:03, uRutendo Nyahora (Nedbank) 34:19, u-Irvette van Zyl (Nedbank) 34:21, uJenet Mbhele (Umzimkulu Striders) 34:23, uBetha Chikanga (Maxed) 34:28, noCaroline Mhandu (Maxed) 35:00.